Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου 2008

Διεθνής Οικονομία.ΓΝΩΜΗ
----------
Παράγω ‘’πολιτική’’ σημαίνει παράγω ιδέες που επιλύουν υπάρχοντα και τρέχοντα προβλήματα του πολίτη.
Σήμερα δεν παράγεται ‘’πολιτική’’ από τους κρατούντες και απόδειξη αυτού είναι η επερχόμενη οικονομική κρίση και η αδυναμία αντιμετώπισης της.
Αυτή η αδυναμία εκφράζεται με :
· Διαφορετικές ή αποκλίνουσες απόψεις και δηλώσεις Υπουργών
· ‘’Περιφερόμενα’’ σχέδια νόμου που αναμένεται από τις Βρυξέλες να μας καθοδηγήσουν
· Πρόβλεψη πιθανών επιπτώσεων στην Ελληνική οικονομία και προσδιορισμό του μεγέθους και του χρόνου επιρροής της
· Μέτρα αντιμετώπισης των επιπτώσεων

Υπάρχει βέβαια και η απλοϊκή μέθοδος που ακολουθείται ‘’να δούμε τι κάνουν οι άλλοι για να κάνουμε και εμείς το ίδιο !!’’ λες και όλες οι οικονομίες είναι ίδιες

Η κρίση είναι γνωστό ότι γεννήθηκε στις ΗΠΑ με κύρια αίτια, την αδυναμία αποπληρωμής των δανείων για κατοικία και τις φούσκες των Τραπεζών

Ας βοηθήσουμε τους ‘’κρατούντες’’ λέγοντας τους ότι η Οικονομία επιβάλλει την :
· Μείωση του ΦΠΑ και την Ενίσχυση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων χωρίς περιορισμούς με την εγγύηση του Κράτους
· Μείωση της φορολογίας των Επιχειρήσεων και των εργαζομένων (συμπεριλαμβανόμενης και της τιμαριθμοποίησης των φορολογικών κλιμάκων)
· Αύξηση των μισθών των εργαζομένων για ενίσχυση της κατανάλωσης
· Αύξηση των Δημόσιων Παραγωγικών επενδύσεων για βελτίωση των υποδομών και μεγιστοποίηση της απορροφητικότητας των κονδυλίων από τα ΚΠΣ και ΕΣΠΑ
· Ενίσχυση των κατασκευών και ιδιαίτερα του Τομέα της κατοικίας

Στην Ελληνική οικονομία δεν υπάρχει η καταστρεπτική γενεσιουργός αιτία αντίστοιχη της Αμερικανικής, και αυτό είναι πρόδηλο από τις δηλώσεις των Ελληνικών Τραπεζών και την κερδοφορία τους που ανακοίνωσαν για το 9μηνο του 2008

Προτείνουμε λοιπόν να ληφθούν όλα τα πιο πάνω μέτρα με χρήση των Δις Ευρώ που προορίζονται για τις Τράπεζες ΣΗΜΕΡΑ και με αποδέκτες τους ΑΜΕΣΑ ενδιαφερόμενους.


-------------------------

Δεν υπάρχουν σχόλια: