Κυριακή, 6 Ιανουαρίου 2013

Μέγιστη,ίσως αποδειχθεί,η βοήθεια που δίνει στις προσπάθειές μας, η πρόταση νόμου που καταθέτει προς ψήφιση το ΠΑΣΟΚ,και αφορά, μέτρα προστασίας ευπαθών ομάδων από την εφαρμογή του Ν.4093/2012.
Καλούμε όλες τις παρατάξεις και τα κόμματα να στηρίξουν την Π.Ν.Π του ΠΑΣΟΚ.

Δείτε τα σχετικά εδάφια:Κ.Ο ΠΑΣΟΚ    18/12/2012
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
στην πρόταση νόμου «Μέτρα προστασίας ευπαθών ομάδων του πληθυσμού»

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Επί της Αρχής
Η κρίση που αντιμετωπίζει η οικονομία μας και τα δημοσιονομικά μέτρα που λαμβάνονται για την αντιμετώπισή της, θίγουν αναμφίβολα το σύνολο του πληθυσμού, αλλά έχουν ιδιαίτερα αρνητικές επιπτώσεις σε ευαίσθητες – ευπαθείς κατηγορίες, όπως είναι οι ανάπηροι, οι ανασφάλιστοι, οι άνεργοι.
Για τις κατηγορίες αυτές των πολιτών είναι αναγκαία η έμπρακτη έκφραση της κοινωνικής αλληλεγγύης και της μέριμνας του κράτους, παρά τους αντικειμενικούς περιορισμούς στους υπάρχοντες πόρους. Είναι μείζον πολιτικό, κοινωνικό και ηθικό ζήτημα, η εξασφάλιση της στοιχειώδους κοινωνικής συνοχής με μέτρα προστασίας των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού και η κατά προτεραιότητα κατεύθυνση των υπαρχόντων πόρων προς αυτούς.
Το ΠΑΣΟΚ σταθερό σε αυτές τις αρχές, έφερε και μέσα στις συνθήκες της κρίσης σχετικές προτάσεις κατ’ επανάληψιν στα κυβερνητικά κέντρα των αποφάσεων.
Μάλιστα κατά τις συζητήσεις για τη διαμόρφωση των πρόσφατων δημοσιονομικών μέτρων, ζήτησε κατ’ επανάληψιν – εντός και εκτός Βουλής – να υπάρξουν ειδικές
προβλέψεις για τα άτομα με αναπηρία και τους μακροχρόνια άνεργους.
Δυστυχώς και παρά τις διαβεβαιώσεις των αρμόδιων Υπουργών προς την αντιπροσωπεία και προς τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ στη Διαρκή Επιτροπή της Βουλής, τόσο ο ν. 4093/2012, όσο και η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που τον συμπληρώνει, δεν αντιμετωπίζουν επαρκώς το θέμα, δεν εξαίρεσαν πλήρως τους ανάπηρους από τις περικοπές στις συντάξεις, δεν περιέχουν προβλέψεις για την προστασία των ανέργων.
Για τον λόγο αυτό η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ αναλαμβάνει την πρωτοβουλία κατάθεσης πρότασης νόμου με σειρά ρυθμίσεων για την προστασία των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού. Με τα μέτρα που προτείνουμε, καλύπτονται 430.000 άτομα που ανήκουν στις ως άνω κατηγορίες, με κόστος που ευρίσκεται μέσα στις δυνατότητες του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Ορισμένες από αυτές τις προτάσεις θα κατατεθούν και ως τροπολογίες κατά τη διαδικασία της κύρωσης της Π.Ν.Π. στη Βουλή.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ
Μέτρα προστασίας ευπαθών ομάδων του πληθυσμού

Άρθρο 11
Στο τέλος της περίπτωσης 12 της Παραγράφου Γ.1 του Άρθρου Μόνου του ν. 4093/2012 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του αρμόδιου καθ’ ύλην Υπουργού μπορεί να εξαιρούνται από τις ρυθμίσεις του πρώτου εδαφίου κλάδοι ή ειδικότητες οδηγών - τεχνικού – εξειδικευμένου προσωπικού και να καθορίζονται οι κατά παρέκκλιση αποδοχές τους.»


Δεν υπάρχουν σχόλια: