Τετάρτη, 16 Δεκεμβρίου 2009

Σύσκεψη πολιτικών αρχηγών για την διαφθορά.


Από τον Βασικό σχολιασμό 15/112/09

Ο Γ. Παπανδρέου κάνει άμεσα πράξη ότι είχε υποσχεθεί: εθνική συνεννόηση στα μεγάλα ζητήματα. γιατί εμείς πιστεύουμε στη συνεννόηση. Δεν την ανακαλύπτουμε μετά από χρόνια και δεν τη χρησιμοποιούμαι ως άλλοθι για να καλύψουμε τις ευθύνες μας, όπως οι προηγούμενοι. Εθνικό πρόγραμμα για τη διαφάνεια με 5 άξονες πρότεινε ο Γ. Παπανδρέου.
Η σημερινή σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών είναι πράξη συνέπειας και ευθύνης. Όπως τόνισε στην εισήγησή του ο Γ. Παπανδρέου: «Η αντιμετώπιση της διαφθοράς και η προώθηση της διαφάνειας σε όλα τα επίπεδα του δημόσιου βίου αποτελεί πεποίθησή μου ότι είναι το μείζον πρόβλημα της χώρας.
Προτείνουμε Εθνικό Πρόγραμμα για τη Διαφάνεια και την Αντιμετώπιση της Διαφθοράς με 5 βασικούς άξονες
α) Διαφάνεια στο πολιτικό χρήμα
1. Αλλαγή στο νόμο για τη χρηματοδότηση των κομμάτων. Τα πολιτικά κόμματα βασίζονται κυρίως στη δημόσια χρηματοδότηση ενώ η ιδιωτική θα πρέπει να προέρχεται από τα μέλη και τους φίλους. Κάθε εισφορά να είναι ονομαστικοποιημένη και να διεκπεραιώνεται μέσω τραπεζικού λογαριασμού.
2. Αλλαγή στη σύνθεση της επιτροπής ελέγχου της Βουλής. Η πλειοψηφία των μελών της να μην είναι βουλευτές και να μπορεί να γίνει αξιόπιστος πραγματικός έλεγχος των οικονομικών των πολιτικών και των κομμάτων. Στην επόμενη συνταγματική αναθεώρηση προτείνουμε να δημιουργηθεί Ανεξάρτητη Αρχή που θα αναλάβει τη σχετική ευθύνη.
3. Αναμόρφωση του θεσμού του "πόθεν έσχες". Προτείνουμε να υπάρχουν πραγματικές συνέπειες για όσους δηλώνουν ψευδή στοιχεία εν γνώση τους. Έχει ήδη ανακοινωθεί πρόβλεψη της δήμευσης των περιουσιακών στοιχείων, που δεν δηλώθηκαν υπέρ του δημοσίου. Δημοσιοποίηση στο διαδίκτυο των στοιχείων με τη συμπερίληψη, για συγκεκριμένες κατηγορίες προσώπων και υπό προϋποθέσεις, και τη φορολογικής δήλωσης.
4. Εκλογικό σύστημα περιορισμού των εκλογικών δαπανών. Κανείς δεν μπορεί να διαφωνήσει στο ότι ένα εκλογικό σύστημα δραστικού περιορισμού των προεκλογικών δαπανών θα ήταν στη σωστή κατεύθυνση.
β) Διαφάνεια σε διοίκηση, δημόσια έργα, προμήθειες, εξοπλιστικά προγράμματα
1. Όλες οι υπογραφές στο διαδίκτυο. Ήδη παρουσιάσαμε το νομοσχέδιό μας, το οποίο συμπεριλαμβάνει και την Αυτοδιοίκηση.
2. Υπαγωγή όλων ανεξαιρέτως των θεσμών της Αυτοδιοίκησης στον προληπτικό έλεγχο του ελεγκτικού Συνεδρίου.
3. Εισαγωγή του θεσμού του συνηγόρου του δημότη και της επιχείρησης σε κάθε θεσμό της Αυτοδιοίκησης για την αντιμετώπιση της κακοδιοίκησης.
4. Αναμόρφωση συστήματος συνάψεως συμβάσεων δημόσιων έργων, υπηρεσιών και προμηθειών προς το σκοπό διασφάλισης της αντικειμενικότητας τόσο στη θέσπιση των όρων διαγωνισμού, όσο και στην επιλογή του αντισυμβαλλόμενου.
5. Αναμόρφωση του συστήματος προμηθειών για τα εξοπλιστικά προγράμματα. Έχουμε ήδη προτείνει την υποχρεωτική συζήτηση των εξοπλιστικών προγραμμάτων σε ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή
γ) Διαφάνεια στη νομοθέτηση
1. Καθιέρωση θεσμοθετημένης διαβούλευσης για τα σχέδια νόμου και, σταδιακά, για τις σημαντικές κανονιστικές πράξεις της διοίκησης.
2. Κατάρτιση έκθεσης ποιότητας και επιπτώσεων που θα συνοδεύει κάθε σχέδιο νόμου και προεδρικού διατάγματος ρυθμιστικού περιεχομένου.
3. Κατάρτιση έκθεσης αξιολόγησης των πορισμάτων της διαβούλευσης, όπου και θα αιτιολογούνται οι λόγοι μη αποδοχής προτάσεων που διατυπώθηκαν σε αυτήν.
4. Διαφάνεια στην κοινοβουλευτική διαδικασία
- Διπλή ανάγνωση των σχεδίων νόμου στις κοινοβουλευτικές επιτροπές (με χρονική απόσταση μεταξύ των αναγνώσεων)
- Κατάργηση της δυνατότητας υποβολής τροπολογιών μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας στην κοινοβουλευτική επιτροπή.
3. Αντιμετώπιση της πολυνομίας. Για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, θα συσταθούν ειδικές νομοπαρασκευαστικές επιτροπές για την κωδικοποίηση και απλούστευση της νομοθεσίας σε τομείς όπου παρατηρούνται υψηλοί δείκτες διαφθοράς.
4.Έλεγχος της εκτέλεσης του προϋπολογισμού. Η πρότασή μας είναι ο έλεγχος αυτός να γίνεται από την ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή. Με παρακολούθηση της ροής των πιστώσεων ανά Υπουργείο και έλεγχος τήρησης της αρχής της ειλικρίνειας.
δ) Διαφάνεια στα ΜΜΕ
1. Πλήρης έλεγχος της ροής του χρήματος και της βιωσιμότητας των ΜΜΕ. Καθιέρωση πλαισίου υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ των ΜΜΕ στη σχετική αγορά δραστηριοποίησής τους.
2. Ενίσχυση και κατοχύρωση της ανεξαρτησίας του Εθνικού Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου (ΕΣΡ)
ε) Αντιμετώπιση φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής
Τεράστιες πληγές για τη χώρα. Στα θέματα της εισφοροδιαφυγής συμπεριλαμβάνουμε σε μεγάλο βαθμό και την αναθεώρηση της μεταναστευτικής πολιτικής. Ώστε να μην εγκλωβίζονται οι μετανάστες στην αδήλωτη απασχόληση και να μην συνεχίζεται η απώλεια των εσόδων των ασφαλιστικών ταμείων
Αναβάθμιση Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας - Εξεταστικές Επιτροπές
1. Αναβάθμιση με κάθε πρόσφορο μέσο της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας.
2. Εξεταστικές Επιτροπές. Κάθε υπόθεση που έπληξε την αξιοπιστία του πολιτικού συστήματος, θα διερευνηθεί μέχρι τέλους.
- Και όπως είχε δεσμευτεί ο Γ. Παπανδρέου από τις 25 Ιουνίου του 2007, όταν η Ν.Δ. απέρριπτε τη μία μετά την άλλη τις προτάσεις μας για Εξεταστικές, «εμείς θα αντιμετωπίζουμε τα τυχόν αιτήματα για συγκρότηση Εξεταστικών Επιτροπών, σαν δικαίωμα της αντιπολίτευσης. Υιοθετούμε και θα εφαρμόζουμε, ως κυβέρνηση και ως κοινοβουλευτική πλειοψηφία, την ερμηνεία για τη συγκρότηση των Εξεταστικών Επιτροπών, με 120 ψήφους. Είναι δέσμευσή μας για την διαφάνεια. Είναι δέσμευσή μας για τον σεβασμό της Βουλής και του κοινοβουλευτικού ελέγχου».
------------------------------

Δεν υπάρχουν σχόλια: